Urban Stanič
the pianist
 
 
   
     
  Imejte dobiček!  
     
     
Naročite koncert!   Nastopi in medalje
 
 
Imejte dobiček!
 
Z navduševanjem za nakup Vaših izdelkov ali storitev
na klavirskih koncertih Urbana Staniča.
 
 

Vrednost navduševanja:

Na klavirskem koncertu prodrete do koncertne publike, ki se vsakič razlikuje glede na vsebino in kraj koncerta
ter število obiskovalcev in jo navdušite za nakup Vaših izdelkov ali storitev.

Obiskovalce koncertov zanima klasična glasba, predvsem pa Urban Stanič zaradi uspehov,
ki jih ima kot slovenski pianist, večkratni in večdisciplinarni državni prvak,
zmagovalec številnih, ne samo glasbenih tekmovanj, odličen šolar in zlati maturant
ali pa kot študent slovenske AG pri najslavnejši slovenski pianistki in zaslužni profesorici.

Včasih so predstave izvedene za javnost brezplačno, včasih pa se prodajajo vstopnice.
Skupin prebivalstva, ki koncerte obiščejo, je več, tako po izobrazbeni strukturi, kakor po starosti in drugih kriterijih.
Projekti so odmevni lokalno in tudi na državnem oziroma mednarodnem nivoju.

Koncertu je na koncu lahko dodano družabno srečanje „Meet & Greet“,
kjer se sponzorji ob neformalnem druženju ob kulinaričnih specialitetah kraja srečate in pozdravite z naročnikom koncerta,
z obiskovalci in drugimi njihovimi navduševalci ter se z njimi prijateljsko in tudi poslovno pogovorite.

Za navduševanje svojih bodočih kupcev izberete krajevno in vsebinsko primeren koncert,
kjer Vam Vaša predstavitev prinese največji donos.


 

 
 
Navdušite obiskovalce za nakup Vaših izdelkov ali storitev
na klavirskih koncertih Urbana Staniča
v dvoranah slovenskih občin!
 
 
 
Na koncertih po slovenskih občinah navdušite obiskovalce koncerta,
med katerimi so tudi vodilni uslužbenci teh občin.
S svojo ponudbo z njihovo pomočjo lažje dostopite do lokalnih podjetij,
istočasno pa tudi do prebivalcev občine, v kateri se koncert izvaja.
Vseh slovenskih občin je 212, imajo pa običajno dvorane z okoli 200 sedeži.
 
     
1 2 3
     
     
Zlati Srebrni Bronasti
navduševalni paket navduševalni paket navduševalni paket
     
     
na 45 - 60 minutnem na 45 - 60 minutnem na 45 - 60 minutnem
koncertu koncertu koncertu
Urbana Staniča Urbana Staniča Urbana Staniča
     
vsebuje vsebuje vsebuje
     
Objavo Vašega logotipa Objavo Vašega logotipa Objavo Vašega logotipa
na koncertnem programu, na koncertnem programu na koncertnem programu
na plakatu A3 in na naših spletnih straneh s in na naših spletnih straneh s
na oglasni deski pred dvorano povezavo na Vašo spletno stran povezavo na Vašo spletno stran
in na naših spletnih straneh s še 20 dni po koncertu. še 10 dni po koncertu.
povezavo na Vašo spletno stran    
še 30 dni po koncertu.    
     
Razdeljevanje Vašega tiskanega Razdeljevanje Vašega tiskanega  
promocijskega materiala promocijskega materiala  
zraven koncertnega programa zraven koncertnega programa  
(do 2 obojestranska A5 lista) (do 1 obojestranski A5 list)  
in    
razdeljevanje Vašega netiskanega    
promocijskega materiala    
(do 1 brezplačen promocijski izdelek    
do velikosti 500 cm3).    
     
     
V dvorani V dvorani V dvorani
ene izmed slovenskih občin ene izmed slovenskih občin ene izmed slovenskih občin
z do 200 sedeži z do 200 sedeži z do 200 sedeži
     
     
je cena tega navduševalnega paketa je cena tega navduševalnega paketa je cena tega navduševalnega paketa
     
po dogovoru. po dogovoru. po dogovoru.
     
     
     

 

 
 
Navdušite obiskovalce za nakup Vaših izdelkov ali storitev
na klavirskih koncertih Urbana Staniča
v dvoranah slovenskih glasbenih šol!
 
 
 
Ciklus koncertov v dvoranah glasbenih šol ima visoko glasbeno strokovno publiko,
med katero pa so tudi učenci glasbenih šol in njihovi družinski člani.
Ti obiskovalci lahko postanejo Vaši potrošniki. Glasbenih šol s podružnicami je v Sloveniji okrog 100.
 
     
1 2 3
     
     
Zlati Srebrni Bronasti
navduševalni paket navduševalni paket navduševalni paket
     
     
na 45 - 60 minutnem na 45 - 60 minutnem na 45 - 60 minutnem
koncertu koncertu koncertu
Urbana Staniča Urbana Staniča Urbana Staniča
     
vsebuje vsebuje vsebuje
     
Objavo Vašega logotipa Objavo Vašega logotipa Objavo Vašega logotipa
na koncertnem programu, na koncertnem programu na koncertnem programu
na plakatu A3 in na naših spletnih straneh s in na naših spletnih straneh s
na oglasni deski pred dvorano povezavo na Vašo spletno stran povezavo na Vašo spletno stran
in na naših spletnih straneh s še 20 dni po koncertu. še 10 dni po koncertu.
povezavo na Vašo spletno stran    
še 30 dni po koncertu.    
     
Razdeljevanje Vašega tiskanega Razdeljevanje Vašega tiskanega  
promocijskega materiala promocijskega materiala  
zraven koncertnega programa zraven koncertnega programa  
(do 2 obojestranska A5 lista) (do 1 obojestranski A5 list)  
in    
razdeljevanje Vašega netiskanega    
promocijskega materiala    
(do 1 brezplačen promocijski izdelek    
do velikosti 500 ccm).    
     
     
V dvorani V dvorani V dvorani
ene izmed slovenskih glasbenih šol ene izmed slovenskih glasbenih šol ene izmed slovenskih glasbenih šol
z do 200 sedeži z do 200 sedeži z do 200 sedeži
     
     
je cena tega navduševalnega paketa je cena tega navduševalnega paketa je cena tega navduševalnega paketa
     
po dogovoru. po dogovoru. po dogovoru.
     
     
     

 

 
 
Navdušite obiskovalce za nakup Vaših izdelkov ali storitev
na klavirskih koncertih Urbana Staniča
v dvoranah slovenskih domov za starejše!
 
 
 
Koncertni ciklus po domovih za starejše je priložnost
za Vaše navduševanje potencialnih kupcev, še posebej, če ste proizvajalec izdelkov ali storitev
za goste omenjenih kompleksov, za vodstva teh ustanov ter za vzdrževalno, negovalno in drugo zaposleno osebje.
Domov za starejše je v naši državi na desetine.
 
     
1 2 3
     
     
Zlati Srebrni Bronasti
navduševalni paket navduševalni paket navduševalni paket
     
     
na 30 - 45 minutnem na 30 - 45 minutnem na 30 - 45 minutnem
koncertu koncertu koncertu
Urbana Staniča Urbana Staniča Urbana Staniča
     
vsebuje vsebuje vsebuje
     
Objavo Vašega logotipa Objavo Vašega logotipa Objavo Vašega logotipa
na koncertnem programu, na koncertnem programu na koncertnem programu
na plakatu A3 in na naših spletnih straneh s in na naših spletnih straneh s
na oglasni deski pred dvorano povezavo na Vašo spletno stran povezavo na Vašo spletno stran
in na naših spletnih straneh s še 20 dni po koncertu. še 10 dni po koncertu.
povezavo na Vašo spletno stran    
še 30 dni po koncertu.    
     
Razdeljevanje Vašega tiskanega Razdeljevanje Vašega tiskanega  
promocijskega materiala promocijskega materiala  
zraven koncertnega programa zraven koncertnega programa  
(do 2 obojestranska A5 lista) (do 1 obojestranski A5 list)  
in    
razdeljevanje Vašega netiskanega    
promocijskega materiala    
(do 1 brezplačen promocijski izdelek    
do velikosti 500 ccm).    
     
     
V dvorani V dvorani V dvorani
enega slovenskega doma za starejše enega slovenskega doma za starejše enega slovenskega doma za starejše
z do 200 sedeži z do 200 sedeži z do 200 sedeži
     
     
je cena tega navduševalnega paketa je cena tega navduševalnega paketa je cena tega navduševalnega paketa
     
po dogovoru. po dogovoru. po dogovoru.
     
     
     

 

 
 
Navdušite obiskovalce za nakup Vaših izdelkov ali storitev
na klavirskih koncertih Urbana Staniča
v dvoranah ljubljanskega Cankarjevega doma!
 
 
 
Poseben sklop koncertov so prireditve v dvoranah ljubljanskega Cankarjevega doma:
Gallusovi, Linhartovi, Klubu CD itd., saj so dogodki posebne odmevnosti.
Običajno so že sami po sebi spremljani v medijih in kot taki dragocena priložnost tudi za Vas,
da obiskovalce navdušite za potrošnjo Vaših izdelkov in storitev.
 
     
1 2 3
     
     
Zlati Srebrni Bronasti
navduševalni paket navduševalni paket navduševalni paket
     
     
na 75 - 90 minutnem na 75 - 90 minutnem na 75 - 90 minutnem
koncertu koncertu koncertu
Urbana Staniča Urbana Staniča Urbana Staniča
     
vsebuje vsebuje vsebuje
     
Objavo Vašega logotipa Objavo Vašega logotipa Objavo Vašega logotipa
na koncertnem programu, na koncertnem programu na koncertnem programu
na plakatu A3 in na naših spletnih straneh s in na naših spletnih straneh s
na oglasni deski pred dvorano povezavo na Vašo spletno stran povezavo na Vašo spletno stran
in na naših spletnih straneh s še 20 dni po koncertu. še 10 dni po koncertu.
povezavo na Vašo spletno stran    
še 30 dni po koncertu.    
     
Razdeljevanje Vašega tiskanega Razdeljevanje Vašega tiskanega  
promocijskega materiala promocijskega materiala  
zraven koncertnega programa zraven koncertnega programa  
(do 2 obojestranska A5 lista) (do 1 obojestranski A5 list)  
in    
razdeljevanje Vašega netiskanega    
promocijskega materiala    
(do 1 brezplačen promocijski izdelek    
do velikosti 500 ccm).    
     
     
V Gallusovi dvorani V Gallusovi dvorani V Gallusovi dvorani
Cankarjevega doma v Ljubljani Cankarjevega doma v Ljubljani Cankarjevega doma v Ljubljani
s 1400 sedeži s 1400 sedeži s 1400 sedeži
     
     
je cena tega navduševalnega paketa je cena tega navduševalnega paketa je cena tega navduševalnega paketa
     
po dogovoru. po dogovoru. po dogovoru.
     
     
     
V Linhartovi dvorani V Linhartovi dvorani V Linhartovi dvorani
Cankarjevega doma v Ljubljani Cankarjevega doma v Ljubljani Cankarjevega doma v Ljubljani
s 500 sedeži s 500 sedeži s 500 sedeži
     
     
je cena tega navduševalnega paketa je cena tega navduševalnega paketa je cena tega navduševalnega paketa
     
po dogovoru. po dogovoru. po dogovoru.
     
     
     
V dvorani Kluba V dvorani Kluba V dvorani Kluba
Cankarjevega doma v Ljubljani Cankarjevega doma v Ljubljani Cankarjevega doma v Ljubljani
z 200 sedeži z 200 sedeži z 200 sedeži
     
     
je cena tega navduševalnega paketa je cena tega navduševalnega paketa je cena tega navduševalnega paketa
     
po dogovoru. po dogovoru. po dogovoru.
     
     
     

 

 
 
Navdušite obiskovalce za nakup Vaših izdelkov ali storitev
na klavirskih koncertih Urbana Staniča
v dvoranah slovenskih veleposlaništev v tujini!
 
 
 
Zelo enostaven skok med naše in tuje politike ter diplomate
je možen, kadar navdušujete na koncertih v organizaciji številnih naših veleposlaništev v tujini.
Med obiskovalce tovrstnih koncertov so običajno povabljeni vplivni predstavniki
družbenih kot tudi gospodarskih ustanov držav, v katerih se naša veleposlaništva nahajajo.
 
     
1 2 3
     
     
Zlati Srebrni Bronasti
navduševalni paket navduševalni paket navduševalni paket
     
     
na 45 - 60 minutnem na 45 - 60 minutnem na 45 - 60 minutnem
koncertu koncertu koncertu
Urbana Staniča Urbana Staniča Urbana Staniča
     
vsebuje vsebuje vsebuje
Vašo predstavitev Vašo predstavitev Vašo predstavitev
po dogovoru. po dogovoru. po dogovoru.
     
V dvorani V dvorani V dvorani
slovenskega veleposlaništva v tujini slovenskega veleposlaništva v tujini slovenskega veleposlaništva v tujini
z do 2800 sedeži z do 2800 sedeži z do 2800 sedeži
     
     
je cena tega navduševalnega paketa je cena tega navduševalnega paketa je cena tega navduševalnega paketa
     
po dogovoru. po dogovoru. po dogovoru.
     
     
     

 

 
 
Navdušite obiskovalce za nakup Vaših izdelkov ali storitev
na klavirskih koncertih Urbana Staniča
v dvoranah tujih veleposlaništev v Sloveniji!
 
 
 
Preprost vstop med naše in tuje politike ter diplomate
je mogoč, kadar navdušujete na koncertih v organizaciji številnih tujih veleposlaništev v Sloveniji
Med obiskovalce tovrstnih koncertov so običajno povabljeni vplivni predstavniki
družbenih kot tudi gospodarskih ustanov teh držav.
 
     
1 2 3
     
     
Zlati Srebrni Bronasti
navduševalni paket navduševalni paket navduševalni paket
     
     
na 45 - 60 minutnem na 45 - 60 minutnem na 45 - 60 minutnem
koncertu koncertu koncertu
Urbana Staniča Urbana Staniča Urbana Staniča
     
vsebuje vsebuje vsebuje
Vašo predstavitev Vašo predstavitev Vašo predstavitev
po dogovoru. po dogovoru. po dogovoru.
     
V dvorani V dvorani V dvorani
tujega veleposlaništva v Sloveniji tujega veleposlaništva v Sloveniji tujega veleposlaništva v Sloveniji
z do 1400 sedeži z do 1400 sedeži z do 1400 sedeži
     
     
je cena tega navduševalnega paketa je cena tega navduševalnega paketa je cena tega navduševalnega paketa
     
po dogovoru. po dogovoru. po dogovoru.
     
     
     

 

 
 
Navdušite obiskovalce za nakup Vaših izdelkov ali storitev
na klavirskih koncertih Urbana Staniča
v dvoranah newyorškega Carnegie Halla!
 
 
 
Urbanov nastop v newyorškem Carnegie Hallu, v katerega največji dvorani,
Stern / Perelman avditoriju, je 2800 sedežev, je spet poseben, tokrat mednaroden dogodek.
Organizacija takšnega koncerta je vsekakor stroškovno precej obsežna,
a enako tudi odmevna in zato za Vašo promocijo velika priložnost.
 
     
1 2 3
     
     
Zlati Srebrni Bronasti
navduševalni paket navduševalni paket navduševalni paket
     
     
na 75 - 90 minutnem na 75 - 90 minutnem na 75 - 90 minutnem
koncertu koncertu koncertu
Urbana Staniča Urbana Staniča Urbana Staniča
     
vsebuje vsebuje vsebuje
Vašo predstavitev Vašo predstavitev Vašo predstavitev
po dogovoru. po dogovoru. po dogovoru.
     
V dvorani Stern / Perelman avditorij V dvorani Stern / Perelman avditorij V dvorani Stern / Perelman avditorij
newyorškega Carnegie Halla newyorškega Carnegie Halla newyorškega Carnegie Halla
z 2800 sedeži z 2800 sedeži z 2800 sedeži
     
     
je cena tega navduševalnega paketa je cena tega navduševalnega paketa je cena tega navduševalnega paketa
     
po dogovoru. po dogovoru. po dogovoru.
     
     
     
     

 

 
 
Imejte dobiček!
 
Z navduševanjem za nakup Vaših izdelkov ali storitev
na klavirskih tekmovanjih Urbana Staniča.
 
 

Vrednost navduševanja:

Urbana Staniča spremljate na klavirskih tekmovanjih po Sloveniji in v tujini in tam navdušujete obiskovalce
za nakupe Vaših izdelkov in storitev.
Na teh tekmovanjih je podobno kot pri koncertih v dvoranah slovenskih glasbenih šol
zbrana še nekoliko ožje strokovna klavirska glasbena publika.
Tekmovanja so ponavadi v tujini, kar lahko pomeni tudi za Vas dodatne možnosti promocije.

Tekmovanje je sestavljeno iz ene ali večih predstavitev (etap) v obliki koncertnega nastopa
solistično ali skupaj s simfoničnim orkestrom pred ocenjevalno komisijo.
Na tekmovanju so kot sotekmovalci prisotni pianisti tudi bolj „odrasle“ starosti in še bolj uveljavljenih imen.
Znana imena so tudi člani komisij.
Dogodek je običajno tudi medijsko podprt.

 

 
 
Imejte dobiček!
 
Z navduševanjem za nakup Vaših izdelkov ali storitev,
ki jih vsakodnevno uporablja Urban Stanič.
 
 

Vrednost navduševanja:

Sem spada financiranje vsakodnevnih dejavnosti Urbana Staniča, ki je več kot samo glasbenik.
Na ta način navdušujete za njegov način življenja, s čimer se potem istoveti
mnogo njegovih vrstnikov in tudi ljudi drugih starosti. Kupovati in uporabljati začnejo Vaše izdelke in storitve,
saj jih uporablja tudi Urban.

Z investiranjem v izdelke in storitve, ki jih za vsakodnevno uporabo namenite Urbanu,
si obetate njihovo povečano prodajo zaradi vseh zgledov, ki jih Urban daje,
saj z njimi tvori „življenjski slog, ki ga velja posnemati“.

 

 
 
Imejte dobiček!
 
Z navduševanjem za nakup Vaših izdelkov ali storitev
na klavirskih koncertih Urbana Staniča.
 
 
 
 

Vaše cenjene želje
sprejemam
Iztok Stanič,
Urbanov ekonomist in oče.


struna@struna.si


00386 41 662 014
00386 51 690 987
00386 31 336 047
00386 40 662 014


www.struna.si
www.urbanstanic.com
www.iztokstanic.com


 
 
 
Urban Stanič
the pianist
 
 
domov